Logga

Miljö

Vi arbetar kontinuerligt för att minska eventuell skadliga miljöpåverkan som vår verksamhet kan orsaka. I det arbetet ingår pappers- kem- och läkemedelsåtervinning samt energibesparingsåtgärder. Arbetet styrs kontinuerligt mot de mål som Stockholms Läns Landsting fastställt för barnmorskemotagningar.