Logga

Mer än Barnmorska?

 Vad betyder begreppet "barnmorska" för dig? Kanske  tänker du att barnmorskan är den som bistår och övervakar den födande kvinnan och barnet hon föder? Vilket förstås är alldeles riktigt. Men barnmorskans yrke är också  inriktat på det mycket vida vårdområdet sexuell hälsa, som också innefattar mödrahälsovård, gynekologisk omvårdnad, samt sexual-, preventivmedels- och abortrådgivning till personer i olika åldrar. Hos Din Barnmorska vill vi göra dig uppmärksam på att vi förstås arbetar med alla delar för att tillmötesgå just dina behov inom detta vida område.