Logga

Nu kan Din Barnmorska Nacka erbjuda NIPT!

NIPT-testet analyserar fritt DNA från fostret i mammans blod. Detta är mätbart från 10 fulla graviditetsveckor. Provet är helt ofarligt.

I samarbete med Life Genomics i Göteborg erbjuder vi NIPT-testet Harmony. NIPT har redan utförts på över 1 000 000 graviditeter och har visats vara både bättre och säkrare än de traditionella metoderna för riskbedömning av kromosomavvikelser hos foster. NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) är en metod för att utföra fosterscreening på den gravida kvinnan. Ett enkelt blodprov tas tidigast från vecka 10+0 i graviditeten och är riskfritt, enkelt och tillförlitligt. Innan blodprovet kan tas måste graviditeten verifieras med ett ultraljud som vi hjälper dig att boka, ultraljudet ingår i priset. Man behöver också veta antal foster. Det ser man på ultraljudet.

Under graviditeten överförs en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan finna genetisk information om fostrets kromosomer.
Blodprovet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomavvikelser (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda fostret. Provet har en sensitivitet och specificitet på mer än 99%.

Vill du läsa mer klicka här

Vad kostar ett NIPT-test?
Harmony kostar 5500 kr och ett utökat test kostar 7500 kr. Vill du veta mer om de olika testerna klicka på länken ovan eller kontakta oss för tidsbokning alternativt om du vill veta mer.
Kostnaden betalas till Swish 123 495 03 58 eller BG 642-3032. Glöm ej uppge ditt namn!