Logga

Föräldrarkurser 2019

Föräldrarkurserna som beskrivs på den här sidan ingår DinBarnmorska Nackas föräldarutbildning. Anmälan kan endast göras av inskrivna blivande mammor.

Vecka 20 grupps information till blivande förstagångsmammor:

Kursen hålls av Emelie Söderlund, Leg Barnmorska, Din Barnmorska Nacka.
 

Måndag 10/6  2019 kl. 8.00-9.30


Föräldrarskap

Kursledare: Nils Pettersson, Föräldraskapsföreläsare, EquaLifies.

Kursen hålls i våra lokaler Nacka Forum, Forumvägen 14, plan 17.
 

Onsdag 12/6  2019 kl.16.00-18.00 FULLBOKAD

Amning och förlossningskurs på Huddinge sjukhus:

För amnings- och förlossningskurs kan du/ni anmäla er till Mama Mias kurser från och med 2019 då Din Barnmorska Nacka är en del av Mama Mia. De är kostnadsfria (gäller alltså endast de kostnadsfria kurserna) och anmälan kan göras via denna länk:
http://www.mamamiakurser.se/forlossningskurs_huddinge.php#void  Ange att du/ni är inskrivna på MamaMia Söder.  


Öppna föreläsningar på sjukhusen:

BB-Stockholm: Föreläsningar kl. 17:00-19:30 Plats: Aulan, Danderyds Sjukhus.
Datum:   23/5, 12/6, 4/7, 25/7
Förhandsanmälan behövs, görs på hemsidan: www.bbstockholm.se

BB-SÖS: Föreläsningar kl. 16:30-18:00 Plats: Aulan, hiss C, plan 6. Ingen förhandsanmälan.
Datum:   7/5, 28/5, 4/6, 18/6

Danderyd: Föreläsningar kl. 08:00-11:00 Plats: Aulan. Ingen förhandsanmälan.
Datum: 7/5, 23/5, 4/6, 12/6

Karolinska/Huddinge: Föreläsningar kl. 18:00-cirka 20:15. Plats: Birkeaulan, ingång via huvudentren eller R2. 
Ingen förhandsanmälan.
Datum:  8/5, 22/5, 5/6, 19/6

Karolinska/Solna: Föreläsningar kl. 18.00-20.15. Plats: Sune Bergströms aula, Nya Karolinska, Eugeniavägen 3. 
Ingen föranmälan.
Datum: 11/6
Föreläsning på engelska: 13/5

Södertälje: Föreläsningar kl. 18:00-20:00. Plats: Hus 18, plan 6, sal 3. Ingen förhandsanmälan.
Datum:  9/5, 13/6
Föreläsningar på arabiska, Datum:  (svenska med arabisk tolk)  2/5
Föreläsningar på engelska, Datum:  23/5