Logga

Graviditet

Hos Din Barnmorska Nacka erbjuds du som gravid:

  • Din egen barnmorska under hela graviditeten
  • Att bli sedd och respekterad utifrån dina behov med en Mödravård anpassad efter dina önskemål
  • Läkare som är specialist i gynekologi och obstetrik (graviditet och förlossning)
  • Hög tillgänglighet per telefon och via mail

      Din Barnmorska Nacka har Vårdavtal med Stockholms Läns Landsting vilket innebär att alla besök hos oss är kostnadsfria. Det innebär också att vi följer Hälso- och Sjukvårdsnämdens riktlinjer och Basprogram för mödravård av gravida kvinnor.
 
Alla som skrivs in hos Din barnmorska erbjuds ett delat inskrivningsbesök. Det första inskriviningsbesöket är informationsbaserat och innehåller hälsoinformation för gravida samt, om önskas, information om Fosterdiagnostik (t.ex. ultraljud under första hälften av graviditeten). Du som gravid får också svara på frågor om din hälsa.
 
Det andra inskrivningsbesöket sker i graviditetsvecka 10-12 och är ett uppföljande besök, du/ni kanske har behövt fundera över vilka ultraljud ni vill göra. Under detta besök får också du som gravid göra så kallade inskrivningsprover såsom mäta blodtryck, lämna urinprov, blodprov och väga dig. Vid detta besök görs en vårdplanering, remisser skickas för eventuella ultraljud och vid behov bokas ett läkarbesök.
 
Under resterande graviditet följer vi Basprogrammet för gravida, under förutsättning att graviditeten är normal med normala värden och att du/ni känner er trygga med intervallen.

Inför det första inskrivningsbesöket rekommenderar vi att du läser all den fakta och råd som finns på 1177 Vårdguiden om graviditet, all information som du hittar där kan du lita på att den är både faktagranskad och korrekt. Det finns också en kurs som heter ”Sund start” och en självtest som heter ”Testa dina levnadsvanor”, dessa båda hittar du i högermarginalen på länken:
www.1177.se/Dina-besok-hos-barnmorskan. Vi ser gärna att du gör både kursen och testen innan ditt inskrivningsbesök! Din Barnmorska svarar gärna på ytterligare frågor och funderingar som du har vi inskrivningsbesöket.

Vi ser också gärna att du skriver ut och fyller i en ett Hälsoformulär och tar med dig denna till ditt första inskrivningsbesök. Om du inte har tillgång till en skrivare kan du fylla i Hälsoformuläret på plats hos oss innan besöket, kom i så fall 10-15 minuter innan ditt besök börjar.

Har du ytterligare frågor vänligen kontakta oss på telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster!